Waar bent u naar op zoek?

Collegiale band tussen predikanten is essentieel in turbulente situatie

Een verschrikkelijk ongeval

Ds. J.J. ten Brinke
Door: Ds. J.J. ten Brinke
29-12-2022

Zaterdagavond 27 augustus 2022 staat in ons geheugen gegrift. In Zuidzijde raakt een vrachtauto van de weg. Ineens sta je dan als predikant bij de gevolgen van een verschrikkelijk ongeval. Groot is de ontreddering. Terwijl je geen woorden hebt, besef je dat elk woord ertoe doet.

Op zondagmorgen wordt de omvang duidelijk: zeven doden, van wie vier uit één gezin: een moeder, haar zoon en schoondochter en een bijna voldragen kleinkind. De man die zijn gezinsleden verloor, is lid in de hervormde gemeente van Oud-Beijerland. Zijn omgekomen zoon behoorde bij de gemeente van Goudswaard. De plek van het ongeval hoort geografisch bij Nieuw-Beijerland.

Op de rampplek

Op zondag tussen de middag hadden we als predikanten contact met elkaar, nadat de predikant van Oud-Beijerland de achtergebleven weduwnaar had ontmoet. Wat hebben wij het als een zegen ervaren om als predikanten samen op te trekken. Terwijl de één elke dag op de rampplek kwam om met buurtbewoners en hulpverleners te spreken, concentreerden de andere twee zich op de pastorale zorg voor de families. Samen bezochten we als twee predikanten de familie op zondagavond opnieuw. Waardevol was dat we elkaar als dienaren van het Woord al wel kenden. De collegiale band is essentieel in zo’n turbulente situatie. Je weet wat je aan elkaar hebt, je vertrouwt elkaar, je loopt elkaar niet voor de voeten en je weet je van Godswege aan elkaar gegeven.

Door de politie werden we al op de avond van het ongeval benaderd om pastorale hulp op de rampplek te verlenen. Dat stemde ons, ondanks het onmogelijke van de opdracht, toch dankbaar. Je ervaart wat het betekent om in zo’n situatie dorpspredikant te zijn en je weet je geroepen gehoor te geven aan de vraag van Gods dienares (de overheid).

Mediabelangstelling

Iets wat ons overviel, was de overweldigende mediabelangstelling vanaf het eerste moment. Meerdere keren stemden we samen af: wat doen we wel? En wat niet? Achteraf kunnen we niet anders dan verwonderd zijn dat de Heere ook via seculiere kanalen mogelijkheden gaf om te getuigen van de hoop die in ons is.

In de kerkelijke gemeenten was de schok groot. Tegelijk was er van meet af aan een grote bereidheid tot meeleven en werd praktische hulp aangeboden. Verschillende gemeenteleden waren als buurtbewoners of als hulpverleners op het moment van de ramp of kort daarna aanwezig om eerste hulp te verlenen. Vragen en raadsels stapelden zich op. Het mocht stem krijgen in het gebed tot God. Persoonlijk, in het pastoraat en in de kerkelijke gemeenten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het eindejaarsnummer van De Waarheidsvriend van dinsdag 27 december 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. J.J. ten Brinke
Ds. J.J. ten Brinke

is predikant van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.