Waar bent u naar op zoek?

Een vrouw heeft een roeping

Tineke van der Waal
Door: Tineke van der Waal
06-05-2021

Al mijn vriendinnen kiezen een exact vakkenpakket, ook meiden die helemaal niet exact zijn’, gaf een vwo-3-leerlinge van een reformatorische school pas aan. Zou dat zijn omdat de dames dromen van een mooie carrière? Vrouw vandaag is een boek dat hen, hun ouders en ook de reformatorische school meer gedachten dan alleen die van een mooie loopbaan aanreikt. Een vrouw heeft een roeping, aldus Wilma Samyn en Marieke den Butter.

Beïnvloeding

Den Butter is voor lezers van De Waarheidsvriend een vertrouwde naam. Samen met Samyn laat ze zien hoezeer de tijd opvattingen over vrouwen beïnvloedt. Ze erkennen ook zelf te zijn beïnvloed door het feminisme en postmodernisme. ‘Wij hielden van dingen als zelfontplooiing en gelijke rollen voor man en vrouw en verlangden naar nieuwe woorden van God. (…) Onze nieuwe ideeën hadden zelfs een mooi bijbels sausje gekregen.’ In Vrouw vandaag willen ze dit corrigeren en de Bijbel laten spreken. Vandaar de ondertitel: Terug naar bijbelse paden. Den Butter is gehuwd en moeder van acht kinderen. Het gezin is een kleine twintig jaar geleden door GZB/OMF uitgezonden naar Zuidoost-Azië, waar het in de koffiehandel en als kerkplanters werkt. Wilma Samyn woont samen met haar man, vier kinderen en pleegzoon in het Belgische Bilzen, nabij Maastricht. Ze werkte jarenlang als godsdienstdocent op openbare scholen, maar zegde vijftien jaar geleden haar baan op om zich volledig aan haar gezin te wijden.

Op God gericht

Op een bepaalde manier is het opvallend dat de Bijbel de norm is. Wie kijkt er vandaag van op als je daar een ‘maar’ bij zet: ‘Maar we leven nu’ of ‘maar ik denk…’? Met deze relativeringen gaan de auteurs in gesprek; ze plaatsen er bijbelse woorden tegenover. De crux zit misschien wel in het eerste hoofdstuk, dat één stimulans is om de Bijbel open te doen, om ‘vrouw van het Woord’ te worden, om al het andere terzijde te schuiven. ‘Het lezen van de hele Bijbel richt onze blik op God in plaats van op onze eigen emoties.’ De auteurs realiseren zich dat je daarbij zelf het grootste obstakel bent. Korte metten maken met luiheid én een concreet plan moeten dan helpen. Het idee dat een vrouw een speciale roeping heeft alleen omdat ze vrouw is, is ook opvallend. Het schuurt vandaag op veel punten. We zien anno nu juist de beweging om het mannelijke en vrouwelijke te ontkennen. Het is gangbaar om te zeggen dat man en vrouw volstrekt gelijk zijn. Het nieuwe genderdenken wil zelfs ook de biologische verschillen uitwissen. Den Butter en Samyn laten licht vallen op bijbelse begrippen als zelfverloochening, onderdanigheid en geloofsgehoorzaamheid. Gastvrijheid is een thema dat een apart hoofdstuk krijgt, omdat het meer is dan het aanbieden van een dienst. ‘Als vrouw heb je de unieke gave van moederlijke bewogenheid. De bewogenheid waar mensen naar snakken. Als vrouw schep je de sfeer in een huis.’

Actueel debat

Single zijn zien de auteurs net zozeer als een geschenk als getrouwd zijn. Intussen krijgt de vrouw die ook moeder is de meeste aandacht. Over het gezin, zwangerschap, kinderen, opvoeding, huishouden geven ze niet alleen bijbelse lijnen maar ook praktische adviezen.

De auteurs zijn goed op de hoogte van het actuele debat en dito publicaties. Ze gaan enerzijds in op prikkels vanuit de seculiere samenleving en anderzijds op de zelfbevestiging vanuit christelijke kring, met uitspraken als ‘ga in je kracht staan’ en ‘volg je hart’. Vrouw vandaag is een aanwinst; het laat de totaal andere identiteit van een christenvrouw zien. Er zijn weinig recente boeken van het type dat bijbelse noties op een rij zet en waar we wat mee moeten. Eerder al publiceerden Den Butter en Samyn 100 bemoedigingen voor moeders, 101 bemoedigingen voor moeders en Sieraad voor God. Via www.sieraadvoor god.org, waar de auteurs vrouwen willen ‘bemoedigen in een levenswandel die kostbaar is voor God’, is ook een online studiegids bij Vrouw vandaag te downloaden.

Tineke van der Waal
Tineke van der Waal