Waar bent u naar op zoek?

Een wonderlijke naam

mr. Arie van der Poel
Door: mr. Arie van der Poel
09-12-2021

‘Dat is een bijzonder verhaal...’, zegt mijn gesprekspartner als ik hem vraag hoe hij als moslim tot geloof in Jezus Christus is gekomen. We zijn ergens in een uithoek in Centraal-Azië en Murat – zo noem ik hem hier – vertelt me zijn levensverhaal.

Ik vind het altijd mooi en verrijkend om te horen hoe het Evangelie harten van mensen weet te bereiken, tot in de verste uithoeken van deze wereld toe.

Isabek

Opgegroeid in een traditioneel warm moslimgezin trouwt hij met een vrouw met een christelijke achtergrond. Hun huwelijk blijft kinderloos en zijn vader suggereert op een gegeven moment dat Murat van haar moet scheiden: zijn vader is al oud en voelt dat hij niet lang meer te leven heeft. Volgens de traditie is het heel belangrijk dat de grootvader de naam geeft aan het eerstgeboren kind en de tijd gaat nu echt wel dringen. Murat houdt veel van zijn vrouw en wil absoluut niet van haar scheiden. Als alle raadgevingen van de plaatselijke imam ook niet het gewenste resultaat hebben, neemt hij zijn docent aan de universiteit in vertrouwen en deelt hij zijn nood. Zijn docent blijkt christen te zijn en vraagt of hij het goed vindt om voor Murat en zijn vrouw te bidden in de naam van Jezus (Isa in de islam). ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’, denkt Murat, ‘en Isa is tenslotte ook een profeet van ons.’

Krachtige belijdenis

Tot hun grote verrassing en intense vreugde wordt er nog geen jaar later een gezonde zoon geboren en kan de grootvader hem een naam geven. ‘Isabek, zo moet hij heten’, beslist de grootvader: ‘Isa is heer!’ Murat heeft sterk ervaren welke kracht er in de naam van Jezus is. Hij gaat nu zelf de Bijbel lezen en komt tot persoonlijk geloof. Als ik hem spreek, is hij betrokken bij het vertaalwerk van bijbelstudiemateriaal. Of de grootvader tot geloof in Jezus is gekomen, blijft verborgen in het verhaal. Duidelijk is wel dat deze met de naamgeving van zijn kleinzoon een krachtige belijdenis heeft uitgesproken.

Een levend wonder

Niet veel later, ontmoet ik Isabek: een opgeschoten en levenslustige student van inmiddels een jaar of twintig. Hij is overtuigd christen en schaamt zich het Evangelie van Jezus Christus onder zijn medestudenten niet. ‘Eigenlijk is het voor mij heel makkelijk’, zegt hij, ‘als mensen naar de betekenis van mijn naam vragen, vertel ik altijd het verhaal hoe ik aan mijn naam ben gekomen en wat er is gebeurd in mijn familie. Ik laat de feiten voor zichzelf spreken en dan komen de vragen vanzelf. Wij hebben echt een God Die wonderen doet.’

En zo is Isabek een levend wonder en een verkondiger van het goede nieuws van Jezus Christus onder zijn leeftijdgenoten in zijn omgeving. Het doet me onwillekeurig denken aan woorden uit de profeet Jesaja. Uitgesproken in een andere tijd en in een heel andere context, maar toch: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en men noemt Zijn Naam Wonderlijk.’

Isabek: Jezus is Heer. Hoe wonderlijk kan het gaan en hoe heerlijk is Zijn Naam. Tot in de verste uithoeken van deze wereld.

mr. Arie van der Poel
mr. Arie van der Poel