Waar bent u naar op zoek?

Een zinvolle vakantiereis

Floris de Heer
Door: Floris de Heer
08-07-2021

Veel vakanties worden gebruikt om op vakantie te gaan, dat wil zeggen om een reis te maken. Dit kan heel nuttig zijn, want waar men door gewenning blind kan worden voor zijn omgeving, gaan door rond te trekken de ogen open. Andere vormen van reizen kunnen hetzelfde effect hebben.

Door te reizen wordt het nieuwe minder gemakkelijk veronachtzaamd. En als men weer thuiskomt, is er vaak hernieuwde aandacht voor wat we dachten te kennen.

Nieuwe context

Met het bewustzijn van deze werking van reizen kan reizen ook op andere wijzen dan gewoonlijk gebeuren. In plaats van ons te verplaatsen naar een ander land kunnen we ook in een nieuwe context belanden door bijvoorbeeld het aandachtig lezen van oude boeken of het aandachtig spreken met mensen die kennis van andere zaken hebben dan waar we zelf kennis van hebben. Dat laatste heb ikzelf een jaar geleden ondervonden op de zomerschool van Driestar Educatief. De zomerschool is een reis naar exotische oorden. De reis is heel gevarieerd: mensen van allerlei slag komen voorbij: een historicus, een politicoloog, een arts, een ethicus, een kunstenaar, een muzikant… Ieder van hen vertelt hoe hij of zij als christen werkzaam is – hoe ieder van hen in het eigen vakgebied zoekt naar het dienen en kennen van God.

Weer thuis

Maar ja, na een week volgt alweer de terugreis, en wás dat het dan? Is het dan weer als vanouds? Nou nee, net als bij thuiskomst van andersoortige reizen, kun je met andere ogen de thuissituatie leren bezien. De dingen krijgen een andere betekenis. Zo ben ik sindsdien wat meer geïnteresseerd in de historische achtergrond van dingen, stel ik meer vragen bij politieke besluiten en ben ik wat meer gaan begrijpen van de functie van kunst.

Volgeling van Christus

En – nog relevanter – daarnaast hebben deze voorbeelden mij uitgenodigd tot het zoeken naar mogelijkheden om in het eigen werkterrein een volgeling van Christus te zijn. De mensen die ik ontmoet heb, hebben mij geconfronteerd met de vraag hoe ik mijn eigen werk kan zien als zijnde uit en tot God. Hoe kan ik in mijn werk namens God handelen en naar Gods wil?

Als we ons met de wereld laten meevoeren, wordt ons werk iets dat niets met God te maken heeft. God is dan niet alomtegenwoordig, maar Hij is er alleen in de kerk en bij stille tijd. Dan missen we echter de motivatie en oriëntatie die voortkomt uit het werken als antwoord op Gods liefde tot ons. We kunnen ons werk ook zien als een gelegenheid om onze liefde tot God te uiten.

Dat is niet alleen nodig en mogelijk voor een dominee, maar ook voor een bouwvakker, zakenman, kassière, wetenschapper en technoloog (zoals ikzelf). Ieder van ons kan manieren vinden om in zijn werk God te dienen. Paulus zegt tot de slaven in Kolosse (Kol.3:23,24): ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.’

Ik ben zelf vorig jaar via De Waarheidsvriend op het idee gekomen de zomerschool te volgen. Ik hoop dat ik anderen ook kan bewegen tot het maken van deze zinvolle vakantiereis. Boek eens een reisje bij Driestar Reizen, helemaal niet duur en – dat ook nog – met een leuk reisgezelschap.


Zomerschool 2021

Iedere zomer organiseert Driestar hogeschool een zomerschool voor christelijke young professionals tot 35 jaar. Persoonlijke vorming loopt als een rode draad door het programma, dat dit jaar als thema heeft ‘Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?’. De cursus vindt plaats van 23 tot 27 augustus in Gouda. Info via: driestar-educatief.nl/cursussen/ zomerschool-voor-christelijke-young-professionals.

Floris de Heer
Floris de Heer