Waar bent u naar op zoek?

Eenstemmig verlangen naar gebed

21-07-2020

Johan de Vries deed praktijkonderzoek naar hoe gebedssamenkomsten functioneren in gemeenten. ‘Veel mensen in de gemeente waarderen het dat er een gebedsbijeenkomst is, maar onderschatten de kracht van het gebed.’

Deze uitspraak van een bezoeker geeft kernachtig weer hoe dubbelzinnig de houding van gemeenteleden is ten opzichte van gebedsbijeenkomsten.

In een groeiend aantal hervormde gemeenten bestaan gebedsbijeenkomsten. Een deel van de gemeente komt samen en meestal wordt er – nadat men begonnen is met het lezen van een bijbelgedeelte en zingen – voor diverse onderwerpen gebeden, zoals de zondagse eredienst, het gemeentewerk, de zieken en de zending. 

Veel vragen

Er is de laatste jaren meer aandacht voor gezamenlijk gebed. De Gereformeerde Bond heeft een brochure uitgegeven om hier bijbels onderwijs over te geven. Ik heb zelf ook ervaring met het deelnemen aan gebedsgroepen. Hoewel Gods beloften over het gebed duidelijk zijn, zoals ‘Bid, en u zal gegeven worden’ (Matt.7:7), zijn er rondom een gebedsbijeenkomst veel vragen. Ik ben in de regio Alblasserwaard bij mensen langs geweest om te spreken over hun ervaringen met de gebedsgroep in de gemeente om zo een beeld te krijgen van de achtergrond en invulling van de gebedsbijeenkomsten. Wat zijn de positieve ervaringen en waar lopen gebedsgroepen tegenaan?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 juli 2020, of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.