Waar bent u naar op zoek?

Veranderende begrafeniscultuur (4, slot)

Eeuwigdurende grafrust

Ds. P. Vermaat
Door: Ds. P. Vermaat
Ethische thema’s
27-01-2022

Hoe is het in ons land gesteld met grafrust? Vanwege ruimtegebrek wordt er op veel begraafplaatsen al na tien jaar geruimd. De laatste tijd worden natuurbegraafplaatsen populairder en daarmee komt ‘eeuwigdurende grafrust’ meer in beeld.

Het gaat te ver om stil te staan bij allerlei ontwikkelingen op het terrein van ons onderwerp. Het boek van H.L. Kok, Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer, geeft daar een uitgebreid en interessant overzicht van. Daarin wordt duidelijk hoe er in de loop der eeuwen gezocht is naar een manier van begraven, waarin kerk en geloof uiting gaven aan haar eigen visie daarop. Dat begon met de komst van het christendom in ons land. Toen werd al gelijk de crematie afgeschaft als een niet bij het christelijk geloof passende laatste eer.

Interessant is ook om te zien hoe daarbij Joodse gebruiken en gewoonten van invloed zijn geweest. De boeken van Nechama Mayer-Hirsch (Huis van de levenden. Joodse gebruiken bij de dood) en Sasja Martel (Sterk als de dood. Sterven en rouw in joods perspectief) geven daar een mooi overzicht van. Ook zij hechten nog steeds aan de eeuwige grafrust.

Nu er op dit gebied zoveel aan het veranderen is en jongeren (maar zij niet alleen) niet meer weten dat het ‘gij, geheel anders’ ook voor het laatste stukje van onze aardse levensreis geldt, is het belangrijk om hierbij in de catechese, bij huisbezoeken, in bijbel- en gesprekskringen en in de leerdiensten stil te staan.

Bundel van de levenden

Op Joodse begraafplaatsen staan de woorden van de gelovige Abigaïl, die bij het sterven van haar ongelovige echtgenoot Nabal (want ontrouw aan God en aan Zijn dienaar David) de woorden sprak dat zijn dode lichaam toch bewaard wordt ‘in het bundeltje van de levenden’. Bij Joodse grafleggingen worden nog altijd de woorden gebruikt uit 1 Samuel 25:29, dat de Heere God de ongelovigen ‘wegslingert uit de holte van de slinger’, maar de gelovige ‘bewaart in de buidel (bundel) van de levenden’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 januari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. P. Vermaat
Ds. P. Vermaat

uit Veenendaal is emeritus predikant.