Waar bent u naar op zoek?

Theologiestudie als herdersopleiding (3, slot)

Eigenwijze beesten

Dr. H. van den Belt
Door: Dr. H. van den Belt
Prediking
05-02-2024

Er is ongelooflijk veel geduld voor nodig om herder te zijn van een gemeente. Dat is alleen op te brengen als er innerlijke vrijheid en vreugde is. Niemand zal dit ambt kunnen volhouden, tenzij de liefde van Christus het hart vervult. Zorg voor de kudde is een bewijs van liefde voor Christus.

In 1 Petrus 5:2-3 houdt Petrus de oudsten aan wie hij schrijft drie tegenstellingen voor:
1) niet gedwongen, maar vrijwillig;
2) niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
3) niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel, maar als voorbeelden voor de kudde.

Er staat ‘het erfdeel van de Heere’. Dat laatste is dus toegevoegd. Je kunt het ‘erfdeel’ ook lezen als ‘de kudde die aan u is toevertrouwd’ (NBV). Dan is het een beeld van het lot: je hebt er niet zelf voor gekozen, maar je bent ertoe geroepen. Het is de gemeente van Christus die aan jouw zorgen is toevertrouwd.
1) Theologie moet je niet studeren omdat het moet, maar omdat het mag! Dat geeft een innerlijke vrijheid en vreugde.
2) Je hoeft het ook niet te studeren om er beter van te worden. In de ICT kun je met een hbo-opleiding – als je een beetje goed bent – op jonge leeftijd al snel 70.000 euro per jaar verdienen.
3) Als de verleiding van het winstbejag er niet is, kan het verlangen om te heersen er misschien wel zijn. Bedenk dan dat je met een kudde te maken hebt. Dat is geen vleiend beeld. Schapen zijn eigenwijze beesten, die moeilijk te hanteren zijn. Er is ongelooflijk veel geduld voor nodig.

Liefde

En dat schrijft Petrus, die altijd zo snel zijn woordje klaar had… Ongetwijfeld zal hij teruggedacht hebben aan het ontroerende moment bij het Meer van Galilea. Tot drie keer klonk het daar: ‘Houd je van Mij?’ Drie keer klonk er een opdracht: ‘weid Mijn lammeren’, ‘hoed Mijn schapen’ en ‘weid Mijn schapen’. Hoeden is kudderen en weiden is voedsel geven.

Calvijn verbindt Jezus’ opdracht aan Petrus heel mooi met de vraag naar zijn liefde. Als Petrus echt van Hem houdt, dan wordt dat zichtbaar in de wijze waarop hij omgaat met de lammeren en schapen van Christus’ kudde. ‘Niemand zal volharden in de vervulling van dit ambt, tenzij de liefde van Christus het hart vervult.’ Christus is de enige Herder van de kerk en het enige ware Voedsel voor de ziel.

Als de herders ‘hun ambt naar behoren en trouw willen vervullen, moeten zij beginnen met de liefde van Christus’. En als zij zorgen voor het heil van de kudde, dan zal ‘Hij dit beschouwen als een bewijs van hun vurige liefde voor Hem’. Calvijn gaat zelfs zo ver dat de gemeente – als het lichaam van Christus – Zijn plaatsvervanger op aarde is. De gelovigen zijn zo kostbaar ‘in de ogen van de Zoon van God dat zij Zijn plaats innemen als voorwerp van de liefde van de herders’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 februari 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. H. van den Belt
Dr. H. van den Belt

is hoogleraar Systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).