Waar bent u naar op zoek?

Eleos organiseert bijeenkomst over pastoraat, ggz en grenzen

28-10-2021

De scheidslijn tussen pastoraat en professio nele ggz is soms vaag. Daarom belegt Eleos DV donderdag 4 november vanaf 19.45 uur een bijeenkomst over pastoraat, ggz en grenzen. De avond start met een plenaire sessie over het grensvlak tussen ggz en pastoraat. Daarna volgt een workshopronde. Tijdens deze workshops worden drie psychische ziektebeelden (depressie, autisme en persoonlijkheidsstoornissen) behandeld en de rol die grenzen hierbij spelen. In de workshop ‘niet pluis’ komt aan de orde hoe je om moet gaan met onveilige thuissituaties. Door de combinatie van theorie en praktische oefeningen ontdekken deelnemers het belang van grenzen aangeven. Ook leren zij hoe ze bij psychische problemen van gemeenteleden, hun eigen grenzen kunnen bewaken.

Ambtsdragers, pastoraal werkers en mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het pastoraat zijn van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in kerkelijk centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5, Barneveld. Aanmelden via: eleos.nl/ ambtsdragersbijeenkomst.