Waar bent u naar op zoek?

Elkaar sterker maken

08-06-2021

In de contacten met hun partners in Oost-Europa willen de vrijwilligers van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) graag geestelijke diepgang aanbrengen. Hun bezinning daarop is niet alleen voor henzelf waardevol, maar kan ook breder vruchten afwerpen, constate

Tijdens een bezinningsbijeenkomst voor vrijwilligers van Stichting HOE werd gesproken over de vraag: ‘Op welke manier kan het geloofsgesprek in onze ontmoetingen en bij het spreken over hulpverleningsprojecten met onze partners in Oost-Europa een (meer) prominente plek krijgen?’ Naar aanleiding van deze bezinningsbijeenkomst werd besloten een handreiking voor het geloofsgesprek te schrijven.

Deze handreiking kan vrijwilligers van dienst zijn bij het geloofsgesprek. De commissie gemeenteopbouw van Stichting HOE en de auteur van de handreiking denken dat deze handreiking niet alleen voor HOE-vrijwilligers ingezet kan worden, maar ook voor kerkenraden en pastorale werkers van kerkelijke gemeenten in ons land bruikbaar is. 

Invalshoeken

Er zijn verschillende invalshoeken om het geloofsgesprek vorm en inhoud te geven. In grote lijnen wordt de handreiking in twee artikelen uitgewerkt vanuit een viertal invalshoeken (basisprincipes): roeping, bemoedigen, waarderen en delen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 juni 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.