Waar bent u naar op zoek?

Elke week fysiek naar de kerk

ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel
Door: ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel
17-09-2020

In een opinieartikel op 11 juli jl. in het Reformatorisch Dagblad schreef ds. M. Visser (missionair directeur GlobalRize) over het online kerkzijn. Zinnen als ‘Online kerkzijn werkt niet’, ‘De kerk in Nederland krijgt door de coronacrisis een harde klap en daar gaan we veel te nonchalant mee om’, klinken fors, maar snijden desondanks wel hout. De oproep in dat artikel raakte ons als kerkenraad van de hervormde gemeente in Uddel. Voor ouderen kan het online kerkzijn een uitkomst zijn. Zeker als ze tot de risicogroepen behoren en het niet aandurven naar de kerk te komen. Echter, in een gezin valt het niet altijd mee om de kerkdienst op afstand te bezoeken. Daarnaast: het ‘vanzelfsprekende’ (de gewoonte / de traditie) van de wekelijkse kerkgang vervluchtigt snel. Voor ouderen geldt dat mogelijk minder, maar onder jongeren lijkt dat enigszins gaande. De lagere frequentie in de kerkgang kan dan ook funest zijn voor het kerkelijke en mogelijk ook het geestelijke leven. Dr. A.A. van Ruler beschrijft dat in zijn boekje Waarom zou ik naar de kerk gaan? indringend.

Omdat het beperkt samenkomen wellicht nog maanden of langer kan duren, heeft de kerkenraad besloten om vanaf 2 augustus drie diensten per zondag te beleggen. De kerkzaal kan – met inachtneming van de RIVMrichtlijnen – 125 mensen bevatten en omdat in een gemiddelde ochtenddienst begin dit jaar ongeveer 350 kerkgangers zaten, kan elk gemeentelid momenteel wekelijks naar de kerk. Bijna tachtig procent maakt gebruik van de mogelijkheid. Dat ervaren we als een grote zegen! In de komende weken willen we nagaan wat de beweegredenen zijn van de gemeenteleden die momenteel geen gebruik maken van de geboden gelegenheid. Tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om ook met deze gemeenteleden het contact te blijven onderhouden.

ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel
ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel