Waar bent u naar op zoek?

Else Jonkman-Mensink overleden

28-12-2021

Op zaterdag 18 december, aan het einde van de nacht, overleed in de leeftijd van 23 jaar Else Jonkman-Mensink, geliefde echtgenote van Jan-Willem, geliefde dochter van onze oud-voorzitter ds. A.J. Mensink en zijn vrouw. Bijna twee jaar nadat zij ziek werd, is ze overleden. In deze periode heeft ze in de gemeente van Elburg belijdenis van het geloof afgelegd én is ze – op 30 november 2020 – met Jan-Willem getrouwd. We herinneren ons de Hooglied-woorden die in de huwelijksdienst klonken: ‘Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. Want de liefde is sterk als de dood.’ We herinneren ons de verwijzing naar het slot van Romeinen 8, waar Paulus belijdt dat dood noch leven ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. In de diepte van ons leven zoeken we hier houvast bij de God van onze doop.

Waar onze stem stokt, lezen we de woorden van de Schrift over de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Houvast vinden we rond Kerst in God, Die kwam om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Deze troost van het Evangelie wensen we Jan- Willem, ds. Mensink met zijn gezin en beide families in deze dagen van rouw en verdriet van harte toe.