Waar bent u naar op zoek?

Engelen herbergen

29-12-2020

Familie Van den Dool vond het eerst geen prettig idee om in een grote pastorie te wonen, maar nu ze die kunnen delen, zijn ze blij met alle ruimte. Ze meldden zich aan als gastgezin en hebben al aan verschillende mensen onderdak mogen bieden, onder wie een Iraans gezin.

Wij willen graag delen van wat wij ontvangen hebben,’ vertelt ds. L.L van den Dool uit Broek op Langedijk. ‘De ontmoeting verrijkt je leven en geeft een herwaardering van ‘kleine’ dingen.’

Genieten van wereldkeuken

‘De vluchtelingen op de tweede verdieping hebben een eigen badkamer, keuken, woon- en slaapkamer,’ zegt ds. Van den Dool. ‘Het is mooi dat de gasten, na jaren van geen tot weinig privacy, een eigen plek hebben. Samen wonen kan natuurlijk niet zonder uitgebreid koken en genieten van de wereldkeuken. Een à twee keer in de week eten we samen met de gasten. Ons dochtertje Dana van één vindt dat erg leuk. Zo nu en dan past het gezin ook op Dana, en het is zo mooi om te zien hoeveel energie en vreugde dat geeft.

Je kunt je op www.takecarebnb.org aanmelden als gastgezin. Zij brengen je dan in contact met een statushouder, in ons geval een Iraans gezin (man, vrouw en dochter van veertien jaar). Na een mooi kennismakingsgesprek en een goede klik kwam het gezin bij ons logeren. Na anderhalve maand liet het COA weten dat er een woning voor het gezin gevonden was. Dat is natuurlijk fijn, tegelijkertijd jammer omdat het een gezellige tijd was. Een week later trok een zendingsechtpaar voor een paar weken bij ons in. Deze week komt er een gezin via Takecarebnb kennismaken.’

Gratis keuken

‘De kerkenraad is erg positief over het beschikbaar stellen van de pastorie voor statushouders. Toen de familie arriveerde in Broek op Langedijk, kregen zij leuke kaartjes en bloemen van de kerk. Ook werd er in de breedste zin hulp en spullen aangeboden door gemeenteleden, van studie- en werkbegeleiding tot een nieuwe koelkast. Op een middag was er een gratis keuken beschikbaar, een paar uur later stonden er twee gemeenteleden met aanhanger klaar om de keuken op te halen. Mooi om die bereidheid in de kerk te zien, iets wat Takecarebnb meer dan eens positief is opgevallen!’

Heeft u al eens gepreekt over Mattheüs 25:35: ‘Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald’?

‘Ja, het is een diepe en verrassende tekst! Eveneens als Hebreeën 13:2: ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.’ Beide teksten laten de waarde zien om vreemdelingen een thuis te bieden. De gastvrijheid voor de kwetsbare, de vreemdeling staat hoog bij de God van Israël.’ In de samenleving, op social media, klinken veel negatieve geluiden over het aantal migranten in Nederland. Welke reactie zou ds. Van den Dool daarop geven? ‘Vanuit de christelijke waarde van naastenliefde en het recht van de ontheemden zou ik graag het gesprek aangaan. Dat betekent niet dat je iedereen moet opvangen, maar dat we als Nederland/Europa wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor een recordaantal vluchtelingen wereldwijd (meer dan zestig miljoen). Allereerst moet de opvang lokaal in de eigen landen gebeuren. We kunnen als Europa niet om de schrijnende situatie van de Griekse eilanden heen. Het lijkt soms geaccepteerd te worden. Laten we bidden om Gods ontferming.’

Verrijking

‘Het is mooi om je huis en leven met anderen te delen,’ stelt ds. Van den Dool. ‘De ontmoetingen, het samen eten en praten (soms met gebaren) verrijken je leven. Met Kerst vieren wij dat Jezus onder ons is komen wonen. Romantisch was dat niet. Om ons is Hij weerloos en kwetsbaar geworden en kwam Hij onder de mensen. Hij legde Zijn rijkdom af en was steeds onder de mensen met geen of weinig status. Wij mogen Zijn voorbeeld navolgen.’