Waar bent u naar op zoek?

Enquête: Zondag 1 meest geliefd

16-04-2013

Hoe wordt de Heidelbergse Catechismus 450 jaar na haar ontstaan gewaardeerd? De enquête, op 17 januari gepubliceerd in De Waarheidsvriend, is door maar liefst 176 lezers met pen of digitaal ingevuld en teruggestuurd. Rien Teeuw analyseert de resultaten.

Om te beginnen is het interessant om de respondenten nader in kaart te brengen. Wie stuurden er zoal een ingevulde enquête terug? Concreet gaat het om 99 gemeenteleden, 35 kerkenraadsleden, 29 oud-kerkenraadsleden, 8 gemeenteleden die tevens catecheet zijn en ten slotte 5 predikanten. Voor zover te achterhalen viel, is de jongste deelnemer 22 jaar en de oudste 92 jaar. Intussen valt het merendeel van de reacties in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder (107x), terwijl de jongeren tot 40 jaar (27x) en degenen tussen de 40 en 55 jaar (40x) aanzienlijk minder hebben gereageerd. De enquêtes zijn afkomstig uit het gehele land, van Rijssen tot Middelburg en van Stavenisse tot Onstwedde. Veenendaal reageerde het actiefst met twaalf inzendingen. Tegelijk is opvallend dat de kerkelijke achtergrond divers is. Een rooms-katholieke vrouw, een hersteld-hervormde predikant en verschillende gereformeerde gemeenteleden, ze deden allemaal mee. 

Het aantal keer dat elk jaar naar een catechismuspreek wordt geluisterd, verschilt sterk per gemeente. Zo’n twintig personen geven aan zelden tot nooit een dergelijke leerdienst mee te maken, terwijl zo’n zestien respondenten gewend zijn er jaarlijks veertig of meer te horen. Het gemiddelde aantal catechismuspreken per jaar ligt op 19,2. Slechts elf personen geven aan dat dit er te veel zijn. Verreweg de grootste groep (87) is prima te spreken over het huidige aantal. Gemeenteleden ouder dan 55 jaar en (voormalige) kerkenraadsleden zouden het liefst dat aantal verder opgeschroefd zien, zeker als de huidige situatie zo is dat er jaarlijks minder dan vijftien preken uit het leerboekje gehouden worden vanwege een predikantsvacature of omdat de klassieke leerdienst is ingeruild voor nieuw opgezette themadiensten. Ook jonge mensen blijken niet uit te zien naar een vermindering van het aantal catechismusdiensten. Integendeel, meer dan helft verlangt zelfs naar meer.