Waar bent u naar op zoek?

Er is haast bij

30-03-2021

De twee Maria’s horen bij het graf dat Jezus is opgewekt. Ze krijgen de opdracht om het zo snel mogelijk aan de discipelen te vertellen. Beide vrouwen zijn de eersten die het goede nieuws doorgeven, maar niet de laatsten, schrijft dr. J. Kommers.

Ze hebben tot nu toe vele duizenden navolgers gekregen.

De eerste opdracht die de vrouwen horen bij het lege graf, heeft het gebeuren van de laatste dingen in gang gezet. Zij hebben bij het graf de stem van de engel gehoord die hun vertelde dat Jezus niet meer in het graf is, ‘want Hij is opgewekt’. Ze mogen het zelf zien, ‘Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft’ en ‘Ga haastig heen’ om het zo snel mogelijk aan de discipelen te vertellen (Matt.28:6,7). Ze ontvangen er de belofte bij dat Jezus hun voorgaat naar Galilea en dat ze Hem daar zullen zien.

Ze zijn gegaan en eenmaal op weg kwam Jezus hun tegemoet en Hij groette hen. Beiden knielden neer en aanbaden Hem. Ze ontvingen uit Jezus’ mond dezelfde opdracht: ‘Ga heen, bericht Mijn broeders…’. Na deze twee Maria’s hebben veel andere mannen én vrouwen deze opdracht gehoord en gehoorzaamd. 

Aanbidding en heengaan

Het bericht van de opstanding, dat van de ene generatie op de andere is doorgegeven, luidt dat de Opgestane onze Koning is en dat Hem gegeven is ‘alle macht in hemel en op aarde’. Opdat Hij aanbeden zal worden onder alle volken en in alle talen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 april 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.