Waar bent u naar op zoek?

Evangelie inpassen in vandaag

15-08-2011

Bij geestelijk leiding geven in de gemeente komt het er volgens ds. J. Harteman op aan om het Evangelie met een dienende en gezaghebbende instelling telkens in te passen in het levensgevoel. Inpassen is niet aanpassen.

Op 2 juli van het jaar 1980 werd ik in Moerkapelle in het ambt van predikant bevestigd, nu 31 jaar geleden. De wijze van leiding geven nu is anders dan toen. Tegenwoordig is leiding geven aan een gemeente meer georganiseerd dan voorheen. Het vergaderen van een kerkenraad is professioneler geworden. Omdat een groot aantal van de ambtsdragers meer gestudeerd heeft dan in het verleden, is het intellectuele niveau toegenomen.

Broeders uit de jongere generatie brengen bovendien de stijl van vergaderen mee die ze gewend zijn in hun werkkring. In vrijwel elke kerkenraad worden de notulen niet meer zoals vroeger voorgelezen maar keurig met de andere stukken thuisbezorgd of per mail toegezonden. Nagenoeg elke ambtsdrager beschikt over een computer met internet. Het voordeel is dat de kerkenraad heel snel onderling kan communiceren. Het risico dat gemakkelijk contacten kunnen worden gelegd en dingen worden gedeeld die eigenlijk op de kerkenraadsvergadering horen. Bedrijfsmatig denken kan stimulerend werken in de kerkenraad, maar het mag niet schadelijk zijn voor de geestelijke houding.