Waar bent u naar op zoek?

Evangelisch denken blijkt rond sacramenten

04-03-2013

Anno nu hebben veel hervormde gemeenten te maken met evangelische invloeden. Zeker rond de doop komt een andere visie openbaar. Maar ook bij het avondmaal, schrijft ds. A.J. Mensink. Het fundamentele verschil: ‘Handelt God? Of handelen wij?'

De visie op de doop is de hoeksteen, maar ook de toetssteen van echte evangelische theologie. In woorden als geloofsdoop, bekeringsdoop, doopvernieuwing, maar ook het opdragen van kinderen in plaats van de kinderdoop, klinkt vooral door dat de beslissing van de gelovige centraal staat.

De doop is een uiting van een oprechte persoonlijke geloofskeuze, waarvan iemand in een getuigenis rekenschap aflegt. Ook bij ouders die (toch) hun kind laten dopen, kan de nadruk op ónze inzet en beslissing liggen. De doop is dan niet meer dan een plechtige belofte van ouders om hun kind voor de Heere groot te brengen.

Dat evangelisch denken ook invloed heeft op het spreken over het heilig avondmaal, valt nauwelijks op. Dat komt in de eerste plaats omdat vanuit de evangelische theologie veel meer over de doop wordt gepubliceerd dan over het avondmaal: tegen twintig boekjes over de doop verschijnt in evangelische kring amper één boekje over het avondmaal.