Waar bent u naar op zoek?

Evolutie en schepping

19-05-2020

In orthodox-gereformeerde kring lopen de laatste tijd de meningen over de evolutietheorie nogal uiteen. Dat er sprake is van micro-evolutie wordt eigenlijk door niemand betwist. Maar hoe zit het met de macro-evolutie? schrijft prof. dr. F.G. Immink.

De gedachte dat alle leven enkel en alleen via een natuurlijke selectie zou zijn ontstaan, wordt wel resoluut afgewezen. Over de vraag in hoeverre God bij het scheppingswerk gebruik maakt van evolutionaire processen lopen de meningen echter uiteen. Zijn de soorten opeenvolgend uit elkaar ontstaan en is ook de mens in de weg van de evolutie door God geschapen (macro-evolutie)?  

Natuurlijke oorsprong

Ondertussen is in onze westerse samenleving het gedachtegoed van het zogenaamde naturalisme wijdverspreid: alles heeft een natuurlijke oorsprong, zo is de gedachte, en zelfs het geestelijke leven en de moraal zijn hiertoe te herleiden. Daar komt bij dat in de biowetenschappen het begrip informatie een belangrijke rol is gaan spelen vanwege de enorme hoeveelheid data die opgeslagen ligt in het erfelijke materiaal (DNA). Dat brengt weer met zich mee dat noties als intelligent design en theïstische evolutie een rol zijn gaan spelen in het debat.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 mei 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.