Waar bent u naar op zoek?

PThU-onderzoekers presenteren Regenboog Index voor kerken

‘Excuus, ik ben voor het huwelijk’

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
Ethische thema’s
25-05-2021

Kerken in Europa kunnen sinds deze maand hun eigen plaats zoeken op de Regenboog Index, een nieuwe lijst die ‘lhbti-inclusiviteit’ waardeert. De Protestantse Kerk in Nederland scoort hoog.

Relevant zijn voor de samenleving, dat wil de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Actief wil ze bijdragen aan betekenisvolle discussies in de kerk en de samenleving. In een ontmoeting die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met de raad van toezicht van de PThU had, benadrukten wij van onze zijde dat de universiteit er als eerste mag zijn om jonge mensen in academisch, confessioneel en geestelijk opzicht adequaat te vormen voor een taak in Gods Koninkrijk. Vooral denken we dan aan geroepen predikanten, aan jonge mannen om wie de kerk zo verlegen is. Immers, het meest relevant blijft de kerk voor de samenleving als ze het Evangelie van Christus als haar schat bewaart en zo de eer van God centraal stelt.

Relevante vragen

Over bovenstaande zinnen kun je lang doorspreken. Wat is vandaag immers een relevante discussie? Voor de kerk en de protestantse theologie zal dit het antwoord op de vraag moeten zijn op welke wijze een mens in zijn leven de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God (Rom.12:2) onderscheiden leert. De doop roept ons immers op om voor Hem heilig te leven, om niet mee te gaan in het denkschema van deze wereld. Voor de kerk en de theologie zal dit de vraag naar de enige troost in leven en sterven zijn waarmee de Heidelbergse Catechismus inzet: houvast in de moeiten van het leven, houvast in het uur van je sterven. Vandaaruit waaiert de inhoud van dit belijdenisgeschrift breed uit, met name in de behandeling van de geboden. Je verlangt vanuit de theologische bezinning naar leiding over hoe de christelijke gemeente vandaag haar identiteit bewaart, hoe ze in onze cultuur op weg naar de dag van Jezus Christus gericht blijft op haar Hoofd en zo getuigend en dienend is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 mei 2021.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst

is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend.