Waar bent u naar op zoek?

Ezechiël

11-02-2013

De profeet Ezechiël is uitvoerig in zijn beschrijving van de toekomst die voor Israël zal aanbreken na het oordeel van de ballingschap. Ds. A.J. van den Herik over wat deze profetieën kenmerkt en welke boodschap ze doorgeven.

In het boek Ezechiël vinden we vier uitvoerige visioenen, namelijk in Ezechiël 1-3; 8-11; 36:1-14 en 40-48. De profeet mag hierin ‘achter de schermen’ kijken. Hij ziet hoe de machtige en heilige God van Israël (gesymboliseerd door Zijn ‘heerlijkheid’) oordelend en reddend in deze wereld aan het werk is.

Ezechiël is een profeet in ballingschap. Hij behoort tot degenen die in 597 als eerste groep ballingen onder Jojachin naar Babel zijn gebracht (1:1) en heeft een priesterlijke achtergrond. Deze afkomst doortrekt zijn hele oeuvre. Ezechiël kan vanwege de ballingschap geen dienst meer doen in de tempel van Jeruzalem, maar hij wordt door God geroepen als priester-profeet in ballingschap. Hij verkondigt als profeet Gods boodschap, maar zijn taal, voorstellingswereld en interesses zijn gestempeld door zijn priesterlijke achtergrond. Dit komt vooral in Ezechiël 40-48 tot uiting: hét symbool voor een nieuwe toekomst is een nieuwe tempel met een nieuwe priesterschap en eredienst.