Waar bent u naar op zoek?

Fatalisme niet nodig

06-04-2021

Ons DNA en onze opvoeding bepalen voor een groot deel wie we zijn. Maar daarmee is niet alles gezegd. Beslissend is hoe wij omgaan met onze bouwstenen, stelt ds. H.G. de Graaff.

Verandering is mogelijk, niet het minst door het werk van de Heilige Geest in ons hart.

‘Je kunt de mensen slechts begrijpen, voor zover je hen liefhebt, en je zal hen méér liefhebben, naarmate je hen beter begrijpt.’ Intrigerend: je kunt de ander alleen maar begrijpen als je hem liefhebt. Dat is nogal wat, ook als ik ‘liefhebben’ hier zo interpreteer dat je telkens weer beseft dat de ander een schepsel van God is. Op grond daarvan ben je geroepen om je omgang met deze naaste steeds in dát licht te zien, je voor hem in te zetten en het goede voor hem te zoeken. Want in hoeverre begrijpen mensen elkaar werkelijk? Het is ons niet gegeven iemand te doorgronden. Dat doet alleen Jezus Christus, want ‘Hij wist Zelf wat in de mens was’ (Joh.2:25). Ons begrijpen is altijd ‘ten dele’ en fragmentarisch. 

Karakterschema’s

Wil je het gedrag van de ander enigszins begrijpen, dan is een liefdevolle benadering essentieel. Daarnaast helpt het ook dat je enig inzicht hebt in zijn karakterstructuur en drijfveren. De dieptepsychologie biedt ons daarbij de helpende hand, met de beschrijving van verschillende persoonlijkheidstypen en de daarbij behorende karakterschema’s.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 april 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.