Waar bent u naar op zoek?

Financiële bewustwording eerste vereiste

16-10-2018

In tientallen kleine hervormd-gereformeerde gemeenten staan de financiën onder druk. Om geldzorgen het hoofd te bieden, moet er dus een plan van aanpak komen, adviseert J. Gelderblom.

Het eerste wat daarvoor nodig is, is bewustwording. De commissie Steunfonds gemeenten van de Gereformeerde Bond merkt in de praktijk dat het nogal eens lang duurt, voordat echt doordringt dat het financieel niet goed gaat met de gemeente.

Daarom is het eerste advies van de commissie, die zelf lering heeft getrokken uit allerlei situaties in den lande: werk aan bewustwording. 

Geefpatroon

Soms duurt het lang voordat men beseft dat het met de geldstromen niet goed gaat. Meestal ligt dit aan het feit dat er nogal wat reserves zijn, er is nog eigen vermogen. Als kerkrentmeesters jaarlijks 25.000 euro tekort komen, is dat niet zo nijpend wanneer er een eigen vermogen van een half of heel miljoen is. Er wordt in onze ogen nogal eens te laks op gereageerd.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 oktober 2018.