Waar bent u naar op zoek?

Focus preek ligt op uitleg

03-02-2022

Prop. M. van Genderen uit Leerdam is sinds vorige maand beroepbaar. Hij is 33 jaar. Samen met zijn vrouw Gerdien heeft hij drie dochters: Naomi van 6, Elisha van 3,5 en Joanne van 2 jaar.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Dat is voor mij reden tot grote dankbaarheid en vreugde. Het is een lange en bijzondere weg geweest. Anders dan veel van mijn jaargenoten ben ik niet direct na de middelbare school theologie gaan studeren. Eerst heb ik enkele jaren in de ICT gewerkt, waarna ik een lerarenopleiding Geschiedenis ben gaan doen. Pas na mijn huwelijk ben ik aan de theologische opleiding begonnen. Vanwege mijn gezin moest ik dit altijd combineren met werk (in onderwijs en politiek).

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

In de afgelopen jaren heb ik in Amsterdam veel mogen leren. Met name aan de vakken die raken aan exegese, bijbelse theologie, kerkgeschiedenis en homiletiek bewaar ik goede herinneringen. Bij het schrijven van een preek gebruik ik al deze onderdelen, ieder bijbelgedeelte levert zoveel rijkdom op na grondige bestudering. Van de verschillende preekstijlen waarmee ik in aanraking ben gekomen, gebruik ik vooral Expository Preaching. Hierbij wordt de bijbeltekst zoveel mogelijk gevolgd; de focus ligt op uitleg van de tekst en de toepassing komt op uit deze uitleg. Mijn scriptie ging over de manier waarop de Amerikaanse predikant John Piper de opwekkingsprediker Jonathan Edwards (1703-1758) verwerkt in zijn boeken. Veel heb ik tevens geleerd van mijn vicariaat in de hervormde gemeente van IJsselstein bij ds. J.J. van Holten.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

De gemeente zie ik in de eerste plaats in het kader van het verbond. God houdt ons vast, Hij gaat door met Zijn werk. Dit geeft rust maar tegelijk ook verantwoordelijkheid, een verbond heeft immers altijd twee kanten in zich. In de tweede plaats is het de plek waar God met Zijn levende stem tot ons spreekt door Zijn Woord en de verkondiging. Ten slotte moet de gemeente een plaats zijn die er is voor het geheel van de stad of het dorp. De kerk is niet naar binnen gericht – op zichzelf – maar naar buiten, naar God en de naasten.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Allereerst is het onze roeping om, net zoals in alle andere eeuwen, met vreugde de Heere te dienen op de plek die Hij ons gegeven heeft. Tegelijk moeten wij rekenen met het feit dat velen in onze samenleving niets van het christelijk geloof weten. Des te belangrijker is het dan om zelf te weten wat er in de Bijbel staat om dit goed uit te kunnen leggen.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.