Waar bent u naar op zoek?

Foto van de kerk

29-11-2011

Wordt drs. P.J. Vergunst van veel nota's en rapporten niet warm, de vierjaarlijkse rapportages van de visitatoren in de kerk leiden steevast naar de kern: het leven in de gemeenten. Wat is er te melden over 2008-2011?

Het is een van de taken van de regionale en generale visitatoren om de synode elke vier jaar een overzicht aan te bieden over het leven in de kerkelijke gemeenten in hun werkgebied. Stond het vorige overzicht in het teken van de gevolgen van ‘2004′, nu vinden de visitatoren het woord ‘identiteit’ een goede noemer waaronder haar werk gepresenteerd kan worden.

De voorzitter van de visitatoren, ds. W.G. Sonnenberg uit Ede, benadrukte in de synodevergadering dat de verwerking van alle gegevens en de aanbevelingen moeten helpen bij de opbouw van de gemeente. ‘Ons rapport is een foto, plaatst ons in de werkelijkheid van de kerk.’ Ds. Sonnenberg zei te dromen van een handboek voor de visitatie en maakte bekend dat voor elke provincie een ‘zeer gekwalificeerde predikant’ als pastor voor de buitengewone visitatie benoemd is.

Een opmerking om in de gemeenten goed over na te denken is de constatering van ds. Sonnenberg dat ‘geloven van geslacht op geslacht zijn tijd gehad lijkt te hebben’.