Waar bent u naar op zoek?

G. Leertouwer benoemd tot redactielid De Waarheidsvriend

18-03-2021

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft G. (Gijsbert) Leertouwer LLM- BA uit Dordrecht benoemd tot lid van de redactie van De Waarheidsvriend. Hiermee is de vacature vervuld die in januari na het terugtreden van mw. Tineke van der Waal ontstond.

Leertouwer (35) is sinds 2007 werkzaam als beleidsmedewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarvoor studeerde hij Rechtsgeleerdheid en ook Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij volgde een Honours Class ‘Het Westen en de wereld’ en behaalde de Master ‘Encyclopedie en filosofie van het recht’. Over enkele weken hoopt hij te promoveren op de studie ‘Democratic legitimacy in governance of education’, een thema uit het onderwijsbestuur. Leertouwer is daarnaast onder meer ambtsdrager in de hervormde gemeente van Dordrecht.

De redactie heet Leertouwer van harte welkom in haar midden, dankbaar dat hij vanuit zijn deskundigheid en ervaring onder meer maatschappelijke en politieke thema’s kan inbrengen. Tot de redactie behoren verder ds. C.H. Hogendoorn, ds. J.A.W. Verhoeven, eindredacteur mw. M.M.C. van der Wind- Baauw en hoofdredacteur P.J. Vergunst.