Waar bent u naar op zoek?

Gaven tot bloei van de gemeente

27-08-2018

Deelnemers aan een workshop over genadegaven maakten opmerkingen als: ‘Ik wil er meer van weten, ik zoek naar verdieping.’ ‘Laten we niet te veel liggen, waarom wordt er zo weinig over gepreekt?’ vertelt ds. S.J. Verheij.

De eerstgenoemde opmerking hoorde ik verreweg het meest. De vraag naar toerusting en leiding werd breed gedeeld. Een vervolgvraag aan voorgangers en kerkenraden is daarom deze: wordt de gemeente rond de thematiek van de gaven toegerust?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 augustus 2018.