Waar bent u naar op zoek?

GB-afdeling Dordrecht

27-10-2022

Op dinsdag 8 november is er DV in de wijkzaal van de Pauluskerk (Albertine Agnesstraat 2 te Dordrecht) een thema-avond, georganiseerd door de hervormde vereniging Waarheid en Vrede, afd. Dordrecht van de Gereformeerde Bond. Het thema is: ‘Maakbaarheidsdenken – op gereformeerde grondslag?’ Spreker is prof. dr. M.J. de Vries, hoogleraar Christelijke filosofie van de techniek en hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond. Hij zal ons meenemen met ontwikkelingen in de techniek en hoe mensen binnen en buiten de kerk daarmee (kunnen) omgaan. Aanvang 20:00 uur. Ieder hartelijk welkom.