Waar bent u naar op zoek?

GB-brochure over ‘schepping & evolutie’, voor nieuw academisch jaar

05-11-2020

Nu het academische seizoen enige tijd begonnen is, wijzen we studenten en hun ouders op de nog niet lang geleden door prof. dr. F.G. Immink geschreven en door de Gereformeerde Bond uitgegeven brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde.’ Immers, studenten van universiteiten en hogescholen komen in aanraking met opvattingen of theorieën over het ontstaan van het leven die in sommige opzichten op gespannen voet staan met het geloof in God, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Dat betekent dat elke student moet leren hoe wetenschappelijke theorieën zich verhouden tot de boodschap van de Bijbel en het belijden van de kerk. Om hen (én anderen) van dienst te zijn is deze brochure uitgebracht.

De brochure focust sterk op de eigen aard van het bijbelse getuigenis, los van de betekenis van de wetenschap. Het is ons verlangen dat mede door deze brochure jonge christenen die serieus leren omgaan met de resultaten van de wetenschap, bewaard

mogen worden bij het getuigenis van de Bijbel.

De brochure ‘Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde’ is te bestellen door het overmaken van € 6 (incl. porto) op INGrekening NL25 INGB 0002 9370 21, t.n.v. Gereformeerde Bond, Apeldoorn, o.v.v. brochure ‘Schepping’. Wie er vijf of meer bestelt, betaalt € 5,00 per stuk.