Waar bent u naar op zoek?

GB en IZB op luistertoernee in het noorden

08-03-2017

De Gereformeerde Bond en de missionaire organisatie IZB zijn een project begonnen om scherp zicht te krijgen op de vragen waar kerkelijke gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe mee te kampen hebben, vertelt Koos van Noppen.

In een ronde langs twaalf plaatsen worden ‘luistergesprekken’ gevoerd met een delegatie van de kerkenraad en de gemeente. De eerste ontmoetingen blijken vruchtbaar. 

‘Een aantal jaren geleden zouden we misschien nog gesproken hebben over ‘ondersteuning’ van gemeenten, maar dat doet eigenlijk geen recht aan de realiteit,’ zegt projectcoördinator Kees Zeelenberg, ‘nog afgezien van het feit dat het nogal bevoogdend overkomt. We ontmoeten elkaar op voet van gelijkwaardigheid en verkennen hoe we elkaar kunnen dienen.’

De GB en IZB hebben ieder veel contacten met kerkelijke gemeenten in de drie noordelijke provincies. Vanuit menselijk perspectief is de toekomst van de kerk in deze gebieden wankel. Lokale gemeenten zijn doorgaans klein en het is moeilijk om staande te blijven in een seculiere cultuur. Sommige predikantsvacatures blijven onvervuld en het wordt steeds moeilijker om gemeenteleden bereid te vinden die, binnen en buiten de kerkenraad, hun schouders onder het kerkenwerk willen zetten. Zeelenberg heeft een hele reeks afspraken in de agenda staan: Groningen, Bedum, Onstwedde, Westereen, Damwoude, Wijnjewoude, Assen, etc. In totaal twaalf gemeenten. ‘In de eerste oriëntatiefase willen we zorgvuldig luisteren naar de zegeningen en de zorgen. In elke gemeenten spreken we een delegatie van de kerkenraad en twee jongere en twee oudere gemeenteleden.’ 

Luisterposten
Een soortgelijke werkwijze is eerder van waarde gebleken in het winterseizoen van 2013-2014, toen de GZB en IZB gezamenlijk een ronde maakten langs 25 gemeenten in het land. Ook bij dat project, onder de naam ‘Luisterposten’, was Zeelenberg betrokken. ‘Primair ging het om te luisteren naar wat er leeft bij een dwarsdoorsnede van de gezamenlijke achterban. Al snel leek dat de juiste insteek, zeker als in het gesprek diepere lagen werden aangeboord: waar lig je wakker van? Wat zou je nu graag zien gebeuren? Waar bid je voor? Waar verlang je naar?’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 maart 2017.