Waar bent u naar op zoek?

GB-studieweek over ‘Gereformeerd theoloog zijn in déze tijd’

ds. P.H. van Trigt
Door: ds. P.H. van Trigt
27-05-2021

Van DV maandag 23 t/m donderdag 26 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. Dit jaar is het thema ‘Gereformeerd theoloog zijn in déze tijd’. Wij denken na over de vraag wat de gereformeerde theologie vanuit historisch perspectief voor ons betekent. Wat is de blijvende relevantie ervan voor vandaag? De Reformatie vroeg opnieuw aandacht voor het unieke gezag en de kracht van de Heilige Schrift. Een van de lezingen gaat specifiek in op deze vraag: hoe lees je als gereformeerd theoloog vandaag de Bijbel? Wat kenmerkt een gereformeerde hermeneutiek?

In de tweede plaats gaan we in op de thematiek: de verhouding tussen predikant/theoloog en de gemeente. De predikant moet vandaag vooral communicatief sterk zijn, hij moet uitstraling hebben, aanwezig zijn, allerlei vaardigheden en deskundigheid in huis hebben. Wij willen vanuit de Schrift (onder andere vanuit de tweede Timotheüsbrief) en de gereformeerde theologie nagaan wat de bijbelse roeping van dienaren van het Woord en theologen is in hun omgang met de gemeenten van Christus.

En, wat is de weg van het Evangelie voor voorganger en gemeente bij ‘conflictstof binnen de gemeente’? Hoe moeten wij die psychologisch, maar vooral theologisch duiden?

Globaal wordt het thema als volgt onderverdeeld:

Eerste dag: Inleiding en korte toelichting op het thema.

Tweede dag: gereformeerd zijn en blijven in historisch perspectief.

Derde dag: Wat kenmerkt de huidige tijd? Waarin verschilt die van voorgaande perioden? Hoe duiden we de ontwikkelingen in de gemeenten van Christus van vandaag?

Wij zijn ons ervan bewust dat het predikantschap en het werk in de kerk vandaag veel vraagt van hen die geroepen worden om leiding te geven. Anderzijds zijn we er diep van overtuigd dat onze HEERE Zelf roept en de gaven geeft om Hem en Zijn gemeente te dienen. Wij mogen nog álles verwachten van de krachten de leiding van de Heilige Geest. Laten wij vooral om Zijn aanwezigheid bidden en om Zijn onderwijs verlegen zijn.

De conferentie wordt gehouden in Mennorode te Elspeet. Op donderdagmiddag zijn ook de (aanstaande) echtgenotes van de studenten hartelijk welkom. Nadere informatie over het thema en de wijze van opgave volgt.

ds. P.H. van Trigt
ds. P.H. van Trigt