Waar bent u naar op zoek?

Gebed als grondtoon

ir. Martijn van den Boogaart
Door: ir. Martijn van den Boogaart
09-02-2023

In de boeddhistische cultuur is volle maan van oudsher de dag waarop veel mensen in kloosters meedoen aan religieuze rituelen. Vandaar dat Hans van Beek, evangelist in Vietnam, juist dan met zijn sjofar een gebedswandeling hield.

Hans van Beek wijdde zijn leven aan het delen van het Evangelie met mensen uit Vietnam. In december overleed deze oud-zendingswerker van de GZB en Jeugd met een Opdracht geheel onverwachts op 71-jarige leeftijd. In de jaren tachtig werkte hij als jonge dertiger met Vietnamese bootvluchtelingen in Hongkong. Later vestigde hij zich in Vietnam, waar hij ook na zijn pensionering bleef wonen.

Gebedswandeling

Het beeld dat Hans beschrijft (zie kader), ontroert me: een man van begin zeventig met een sjofar in de hand, die geraakt wordt door de symboliek van het kruis dat oplicht tegen de volle maan. En hij verbindt dat met zijn hoop op een doorbraak van het Evangelie.

Gebed had een centrale plek in het leven en werken van Hans van Beek. Gebed is ook de grondtoon van het zendingswerk. Het nieuwe beleidsplan van de GZB opent met een gebed om in onze gemeenten te bidden. De beden van het Onze Vader klinken erin door: ‘Uw naam worde geheiligd. Geef door Uw Geest dat wij in ons kerk-zijn, in ons spreken, zingen, doen en laten, Uw Naam groot maken. Dat door wie wij zijn Uw werkelijkheid oplicht en geprezen wordt.’

Een doorbraak

Het jaarthema van de GZB in 2023 is dan ook niet voor niets: ‘Bid, zonder ophouden’. Op de GZB-dag op 18 maart 2023 zullen twee sprekers uit Malawi en de Filipijnen delen wat zij uit de Bijbel leren over gebed en hoe zij dat verbinden met hun eigen gebedspraktijken.

Voorbeelden uit het wereldwijde zendingswerk kunnen ons in Nederland inspireren, ook door de vormen die zij gebruiken. Bijvoorbeeld die van een gebedswandeling. Ik weet dat dat al in een heel aantal plaatsen in Nederland gebeurt. Wat zou het mooi zijn als het nog meer navolging vindt: wandelend bidden voor een doorbraak in onze wijk én in Vietnam.


Volle maan

In zijn laatste nieuwsbrief, in november 2022, schreef Hans van Beek: ‘Het was volle maan en ik moest denken aan de oproep in Psalm 81 om juist op zo’n avond God te eren met muziek, zang en de sjofar. Er waren wolken in de lucht, maar de maan kwam er steeds door, en dat maakte het erg bijzonder. Toen ik langs een pas gebouwde kerk reed, stond de maan net boven het kruis en kon ik er enkele mooie foto’s van maken. Zo indrukwekkend! Deze avond zal me altijd bijblijven, want met een volle maan schijnend door de wolken en de aanmoediging in de Psalm, was het even hemel op aarde, terwijl er in de stad veel aandacht wordt gegeven aan duistere machten. Mogen we samen blijven bidden voor een doorbraak!’

ir. Martijn van den Boogaart
ir. Martijn van den Boogaart