Waar bent u naar op zoek?

Gebed gevraagd (zondag 13 februari)

02-02-2022

Deze week staat er in De Waarheidsvriend een artikel met als titel 'Domineestekort'. U kunt dit ook op onze site lezen. Bij dit artikel voegen we deze oproep toe.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond doet een appèl op alle kerkenraden om op zondag 13 februari in de voorbede tijdens de eredienst de nood vanwege de vele predikantsvacatures aan de Heere voor te leggen. Hijzelf leert ons door de mond van de apostel Jacobus dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt. In Zijn Handen leggen we de uitkomst neer, als we gezamenlijk in praktijk brengen wat de Heiland ons voorhoudt in Mattheüs 9:38, in Lukas 2:2, het gebed om arbeiders in de oogst.