Waar bent u naar op zoek?

Gebed in oorlogstijd

ds. J.J. ten Brinke
Door: ds. J.J. ten Brinke
10-03-2022

Heilige God. Tot Wie zullen wij anders heengaan?

U roepen wij aan als de Vader van onze Heere Jezus Christus, maar om Jezus’ wil ook mijn, ook onze Vader! Alleen bij U is de bron van leven. U bent het, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Uw hand begon.

Leer ons bidden. Wij hebben er geen woorden voor.

Help ons, o God van ons heil! Het gaat om Uw Naam, Uw

Koninkrijk, Uw wil. Denk aan Uw barmhartigheid, Heere, en Uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid.

O God, Uw wereld bloedt uit duizenden wonden.

Wees ons genadig, Heere, en red ons, tot Uw eer.

Ontferm U over allen die gebukt gaan onder onrecht, dreiging en terreur. Breng in de Naam van Jezus wereldleiders op de knieën, nu in de tijd van de genade. Ontferm U over allen die van huis en haard verdreven zijn en ronddolen over deze aarde. Zegen Uw kinderen die onder de

meest erbarmelijke omstandigheden getuigen verlangen te zijn van de hoop die in hen is. Doe hun recht, o God!

Gedenk in Uw ontferming aan het volk van Oekraïne.

Gedenk het volk van Rusland. Gedenk de Joden die in de huidige wereldomstandigheden terugkeren naar het land dat U aan hen beloofd hebt.

Ontferm U over allen die op welke wijze dan ook zoeken het leed van anderen te verzachten en iets van Uw erbarmen te laten zien. O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.

Wij staan machteloos, o God. Onze armen zijn te kort.

Maar U bent bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Onze hoop is op U.

Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig.

Amen.

ds. J.J. ten Brinke
ds. J.J. ten Brinke