Waar bent u naar op zoek?

Gebed na één jaar oorlog in Oekraïne

ds. J.A.W. Verhoeven
Door: ds. J.A.W. Verhoeven
23-02-2023

God van hemel en aarde, God van Israël, in Christus, Uw Zoon, roepen wij U aan met verootmoediging en met een beklemd hart.

Een jaar oorlog in Oekraïne, wij weten niet wat hierna nog komen zal.

Honderdduizend doden, ontelbare vluchtelingen.

Wij kunnen het niet bevatten, het maakt ons angstig.

Leer ons bidden voor hen die leven onder terreur, in angst, kinderen, vrouwen, mannen.

Geef dat wij ons niet overgeven aan onverschilligheid.

U bent verschenen in Israël, U gaf de Thora, U liet de wet uitgaan, ons ten goede, ten leven.

U zond Uw Zoon. In Hem hebt U Zelf Uw verbond verankerd. U beloofde vrede aan alle heidenvolken die zouden toestromen naar Sion.

Denk dan nu aan Uw goedertierenheid, want die is van eeuwigheid.

Denk aan Uw woorden, ze zijn toch gedrenkt in het bloed van Christus?

Erbarm U over de volken, de geknakten, de radelozen. Spreek recht, een laatste woord, zodat oorlog voeren niet meer geleerd wordt.

Kom spoedig!

Zijn wij de aanleiding?

U bent rein, enkel licht, zuiver goed.

Wij staan schuldig voor U.

Leer ons terugkeer: wandelen in Uw licht.

Amen.


Want uit Sion zal de wet uitgaan (…).

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken (…).

En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen (…).

Oorlog voeren zullen ze niet meer leren.

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere

Jesaja 2:1-5

ds. J.A.W. Verhoeven
ds. J.A.W. Verhoeven