Waar bent u naar op zoek?

Gebed, tussen pandemie en oorlog

28-02-2022

Gebed, tussen pandemie en oorlog

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U regeert alle dingen.
Wij hebben gemeend dat alles maakbaar is, dat wij de dingen naar onze hand kunnen zetten.
U kwam ons tegen.
Eerst kwam een wereldwijde pandemie.
Nu staat oorlog aan de deuren van Europa.

Wij belijden voor U ons gebrek aan schuldbesef, onze onwil om werkelijk ons leven in te richten naar Uw zegenrijke geboden.
Ons mateloos materialisme – wij zijn erdoor bedwelmd.
Onze decadente levensstijl – wij zijn niet bereid die los te laten.
Wij schamen ons voor Uw aangezicht over onze hardnekkige oppervlakkigheid.

De kerken in Rusland en Oekraïne staan tegenover elkaar.
Ook wij in Nederland scheuren Uw lichaam en we hebben onszelf doen geloven dat daarmee te leven valt.
Vergeef ons onze schuld en wees ons barmhartig in Christus, Uw Zoon.

Wij bidden voor hen die geleden hebben onder de pandemie.
Voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en in het onderwijs.
Voor allen die bij politie, in de krijgsmacht en bij justitie zich inzetten voor recht en vrede.
Voor degenen die in hun bedrijfsvoering zware verliezen lijden en hebben geleden.
Voor degenen die long-Covid hebben.
Voor allen die afscheid moesten nemen van een geliefde, soms onder moeilijke omstandigheden.

Wij bidden voor alle wereldleiders, de overheden in Nederland, in Europa, in de wereld.
Leer hen te dienen, U te dienen en recht en waarheid te zoeken.

Wij danken U eerbiedig dat de gemeenten op zondag weer mogen samenkomen om Uw Woord te horen, Uw Naam aan te roepen, Uw heerlijkheid te bezingen, Uw zegen te ontvangen.
Bewaar ons bij Uw Woord, bij Uw dienst, bij Uw gemeente.

Wij bidden dat U verhoeden zult dat wij nu opgelucht op de oude voet doorgaan.
Maak ons integendeel nieuw, door de kracht van Uw Heilige Geest.
Totdat Uw Koninkrijk aanbreekt, waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek.
En waar geen oorlog meer zal zijn.

Wij zien uit naar de dag dat al Uw werken zullen terugkeren tot U.
Dan zult U zijn alles in allen.

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam over heel de aarde!
Amen.

Ds. J.A.W. Verhoeven