Waar bent u naar op zoek?

Gebed voor de synode

04-11-2021

Volgende week donderdag en vrijdag zal de synode van de Protestantse Kerk DV in de Jaarbeurs in Utrecht haar najaarsvergadering houden. Op donderdagmorgen houdt prof. dr. T.A. Boer een lezing over een protestantse kijk op euthanasie. Daarna wordt het jaarverslag van het Generaal College voor de behandeling van beheerszaken gepresenteerd. ’s Middags is er aandacht voor de Synode van Emden, 450 jaar geleden gehouden (zie voor historische achtergrondinformatie p.12,13). Op vrijdag bespreekt de synode haar eigen werkwijze en praat de voorzitter van de raad van toezicht van de PThU, oud-minister Piet-Hein Donner, de synode bij over de ontwikkelingen aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Van harte roepen we de kerkenraden op om zondag in de voorbede aan deze synode te denken, opdat door de Heilige Geest het Woord van God leidraad zal zijn in de bezinning en bij de besluiten.