Waar bent u naar op zoek?

Gebed voor de synode

02-09-2021

Volgende week zaterdag, 11 september, zal de synode van de Protestantse Kerk DV in Lunteren vergaderen. Het rapport over het ambt, getiteld ‘Geroepen en gezonden’, zal besproken worden. Ook zal de

synode nadenken over een rapport van het Generale College voor de kerkorde over de opheffing van gemeenten en over het rapport ‘Speel-ruimte gezocht. Een protestantse visie op kerkgebouwen’. Van harte roepen we de kerkenraden op om aanstaande zondag in de voorbede aan deze synode te denken, opdat door de Heilige Geest het Woord van God leidraad zal zijn in de bezinning en bij de besluiten.