Waar bent u naar op zoek?

Gebed voor Israel

16-10-2023

HEERE! God van Israël. Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Vanuit de diepte roepen wij tot U. Wees ons genadig.
Vanwege Uw Naam, HEERE, gedenk aan Uw volk!
Heeft Uw profeet het niet gesproken? ‘Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.’ Zo zien wij op naar U. Naar wat U doet en doen zult, nu Uw Koninkrijk komt. Láát Uw Koninkrijk komen. Laat Uw Gezalfde in heerlijkheid verschijnen, aan Uw volk en aan Uw wereld. Laat de heidenvolken niet zeggen: waar is nu hun God? Laat hen en ons allen weten dat wij stervelingen zijn. Doe recht, o God!

Heere Christus, wij horen Uw voetstappen. Wij zien de tekenen die U doet. Maak ons hart voor U bereid. Leer ons onderscheiden waar het op aankomt. Leer ons zwijgen voor U. Doe ons ook blijvend mét Israël zingen. U troont op de lofzangen van Uw volk. U, Israëls Wachter, sluimert niet. Uw shalom wordt werkelijkheid.

Kom spoedig, Heere Jezus. Maak Israël vrij. En doe zo, óók, aan mij.

Amen.