Waar bent u naar op zoek?

Gebeden uit de Vroege Kerk

02-03-2015

Gebeden uit de Vroege Kerk kennen vaak een bijzondere diepgang en originaliteit. Ook de actualiteit ervan is opvallend; ze zouden vandaag geschreven kunnen zijn, schrijft dr. M.A. van Willigen.

In zijn Belijdenissen roept Augustinus op om de zielen van onze medemensen tot God te brengen. Het volgende gebed is een verdere uitwerking van deze gedachte en confronteert de lezer met zichzelf.

Laten wij U, o Heere God, liefhebben.

Laten wij U beminnen [met ons hele hart],

[U de Schepper van hemel en aarde]

U die dit alles gemaakt hebt

en U die niet ver weg bent.

Want U hebt het [alles] niet gemaakt

om vervolgens daarna weg te gaan.

[Dat deed U niet,] maar uit U is alles in U.

Want waar woont U, [waar verblijft U]?

Waar wordt de Waarheid genoten?

[In het binnenste van ons hart.] Want

U bent in het binnenste van onze hart!

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 6 maart 2015.