Waar bent u naar op zoek?

Gebedsbijeenkomsten in gemeenten

Koos van Arkel, Alphen aan den Rijn
Door: Koos van Arkel, Alphen aan den Rijn
03-09-2020

Johan de Vries heeft een mooie en evenwichtige bijdrage geleverd over gebedsbijeenkomsten in gemeenten in De Waarheidsvriend van 23 juli en 6 augustus. Betrokkenheid is een punt. En: hoe kijken we persoonlijk aan tegen het belang van het gebed in de gemeente? Wie zal dat (grote!) belang daarvan ontkennen?

En toch. Er knaagt iets. Lastig te verwoorden en het volgende is zeker niet bedoeld om af te doen aan het belang van de gewaardeerde bijdrage van De Vries.

Op zondag komt de gemeente samen. We moeten het belang van dit samenkomen niet onderschatten. Daar waar Gods gemeente samenkomt, heeft elk onderdeel van de liturgie diepe betekenis. Alleen al het besef van de (komende) ontmoeting met God Zelf zou elk (vakantie)geklets voorafgaand aan de dienst moeten doen verstommen. In Zuid-Afrika, zo valt mij steeds op, is het ‘doodstil’ voorafgaand aan de dienst: er klinkt alleen zacht orgelspel.

Wij ontmoeten God in het horen van Zijn Woord: het is niet zomaar een bijbelgedeelte…. Ik moet kort zijn: de ‘dienst der gebeden’ is ook niet ‘zomaar’ een gebed omdat dat er nu eenmaal bij hoort. Het is danken, bidden, smeken, voorbede van de gemeente, bij monde van de voorganger, richting Gods troon. Dat is niet niks. En wat nog mooier is: het is ook genoeg. Méér is in principe niet nodig. Dát is het moment dat de gemeente zich tot God richt.

Punt is: beseffen we de zwaarte en het belang van dat moment? En ook het ‘genoeg’ daarvan? Als dat besef leeft, komt een aanvullende (?) gebedsbijeenkomst volgens mij in een ander licht te staan. Ik heb er persoonlijk wel wat moeite mee dat na een (avond)dienst van de gemeente – waarin uiteraard de (voor)beden een plek hebben – er vervolgens een gebedsbijeenkomst wordt georganiseerd in één van de bijruimten van de kerk. Hebben we dan wel goed in het oog wat we in de dienst ‘gedaan’ hebben? Is daar dan iets niet goed gegaan…?

Dan maar geen gebedsbijeenkomsten meer? Dat standpunt ga ik uiteraard niet innemen. Nodig is (eerst) om besef te bereiken over de (diepe!) betekenis van wat er in de samenkomsten van de gemeente gebeurt. Als dat besef er is, dan heb ik geen enkele moeite met een gebedsbijeenkomst in de loop van week. Bid zonder ophouden, maar onderschat niet het gewicht van de gebeden in de zondagse diensten en het ‘genoeg’ daarvan.

Koos van Arkel, Alphen aan den Rijn
Koos van Arkel, Alphen aan den Rijn