Waar bent u naar op zoek?

Gebedstijd

Marieke den Butter-Kommers
Door: Marieke den Butter-Kommers
23-06-2022

Ik zou er best voor voelen om een Nederlands gebedenboek te hebben, waarin mensen een helpende hand geboden wordt om op vaste tijden te bidden

Daar stond hij, met een keppeltje op, als enige… tussen twee vliegtuigstoelen in. Het was tijd voor het middaggebed. En daarom bad hij met zijn gezicht naar Jeruzalem. Om dit te kunnen doen moest hij omgedraaid tussen twee rijen vliegtuigstoelen staan. Met zijn gebedenboek in zijn hand prevelde hij al buigend zijn gebeden. Zonder schaamte leek het, zonder mensenvrees. Ik zat in een stoel in de rij naast hem. Het raakte me, die dapperheid. En daar, kilometers boven de grond, bedenk ik dat vaste gebedstijden zo gek nog niet zijn en formuliergebeden evenmin.

Ook in de orthodox christelijke traditie zien we de vaste gebedstijden terugkomen. De Agpeya (het gebedenboek van de Koptisch-Orthodoxe Kerk) beschrijft het voordeel van vaste gebedstijden als volgt: ‘Vaste tijden helpen om ‘altijd te bidden en niet te verslappen’ (Luk.18:1). Als men zichzelf de vrijheid geeft om te bidden wanneer men dat wenst, kan dat gevaar opleveren voor iemands spirituele leven en meestal eindigt men met het totaal verwaarlozen van het gebed, want bidden is een van de moeilijke handelingen van het lichaam dat van nature rust prefereert of het bezig zijn met materiële dingen’ (p.236).

Wat formuliergebeden (gebeden met de psalmen en andere bijbelgedeelten) betreft, deze helpen ons om onze aandacht erbij te houden, om onze gedachten niet te laten verslappen of af te laten dwalen. De Church of England heeft hiervoor het Book of Common Prayer uitgegeven. Ik zou er best voor voelen om een Nederlands gebedenboek te hebben, waarin mensen een helpende hand geboden wordt om op vaste tijden door de Bijbel heen te bidden. Ik ben namelijk bang dat we met al onze verworvenheden op het gebied van bidden ‘wat en wanneer je maar wilt’, we ook een stukje discipline, ernst en diepgang kwijtgeraakt zijn.

We kunnen ze naast elkaar gebruiken: vrij gebed, bijbelse formuliergebeden en vaste tijden. In de kerk, in je binnenkamer en in het vliegtuig. Ik geloof dat dat grote invloed zal hebben op de heiligheid van de kerk en dat er door dit aanhoudend gebed een golf van werkers naar witte velden zal komen.

Marieke den Butter-Kommers
Marieke den Butter-Kommers