Waar bent u naar op zoek?

Geef aan professionele goede doelen

30-10-2018

Aan welke doelen geef je? Het artikel van vorige week ging in op de vraag hoe het goede doel zich verhoudt tot Gods bedoelingen en werk in deze wereld, schrijft dr. H. Jochemsen.

Daarnaast dient de vraag zich aan op welke manier goede doelen hun geld besteden en beheren.

Wanneer het gaat om hulpverlening en armoedebestrijding, met name in ontwikkelingslanden, is de vraag hoe het beste hulp geboden kan worden. Dat bij een ramp getroffenen zoveel mogelijk geholpen worden (humanitaire hulp of noodhulp) is vanzelfsprekend. Er zijn nu wereldwijd meer mensen op de vlucht dan ooit tevoren – dus afgezien van migranten (al is de grens soms dun). En er is te weinig geld om goed te helpen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt, ook politiek.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 november 2018.