Waar bent u naar op zoek?

Geen leven zonder structuur

30-06-2020

De klimaatdiscussie biedt een goede gelegenheid om ons denken over de schepping opnieuw tegen het licht van de Bijbel te houden. Spreekt de Bijbel wel zo negatief over de schepping, ook na de zondeval? vraagt dr. A.A.A. Prosman.

De Bijbel spreekt wel negatief over de mens zoals die geworden is na de zondeval: Kaïn doodt Abel en daar blijft het niet bij. Des te verbazingwekkender is het om te zien hoe onbekommerd het Oude Testament op bepaald momenten over de schepping spreekt. In Psalm 148 merken we niets van een zondeval. De hele schepping, inclusief de zeemonsters, wordt opgeroepen om God te loven.

Het klopt daarom niet als de schepping een bijrol speelt in kerk en theologie. We hebben de schepping nodig, ook in ons spreken over het Koninkrijk van God. Wie uitsluitend over het Koninkrijk spreekt, verliest theologisch gezien zijn evenwicht. Een theologie die voortdurend spreekt over ‘het Rijk dat komt’, lijkt de schepping al achter zich te hebben gelaten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 juli 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.