Waar bent u naar op zoek?

Geen privé-interpretatie

26-01-2021

Bij de uitleg en toepassing van bijbelgedeelten zien we steeds vaker dat ons menselijk begrip, onze tijd en cultuur mede bepalen wat we als de betekenis zien. Waar komt deze ontwikkeling vandaan en hoe moeten we die duiden? schrijft ds. P.H. van Trigt.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt duidelijk dat Christus en de apostelen de Heilige Schriften hebben gezien als het van God ‘doorademde’, door Zijn Geest geïnspireerde Woord. Bijstand nodig Dit zien we onder andere in 2 Timotheüs 3:15-17. Daar spreekt Paulus over de heilige Schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. ‘Heel de Schrift is van God ingegeven (letterlijk: ‘van God doorademd’) en is nuttig tot onderwijzing, weerlegging, verbetering en om op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 januari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.