Waar bent u naar op zoek?

Geen stress op maandag

14-01-2015

Een christen lijkt niet zo slim als het om werken gaat. Hij begint de week met niets doen. ‘Het werk komt morgen wel, er zitten genoeg dagen in de week.’ Nico van der Voet over christen-zijn op je werk.

‘Toen het licht begon te worden, op de eerste dag der week…’ (Matt. 28:1). Zo begint het paasevangelie. Hier ligt de bron van onze zondagsviering. De Heere Jezus is op deze dag waarlijk opgestaan!

Ik ga nu niet uitleggen hoe het precies gelopen is met de geschiedenis van de sabbatsrust die door de christenen verschoven is naar de zondag. Ik wil alleen vertellen waarom ik blij ben met de zondag als rustdag.

Dat is omdat we op zondag ons wekelijkse Pascha vieren. De zondag is onze bevrijdingsdag van zonde en dood. Dat is een prachtige parallel met het Joodse Pascha, waarin de bevrijding uit Egypte centraal staat. Die wordt ook genoemd in het vierde gebod (Deut.5:15).

Mijn tweede reden wil ik wat breder uitwerken. Die heb ik niet van mijzelf maar van C.J. Dippel, een bekende hervormde natuurkundige uit de jaren na de oorlog. Dippel zegt: dat wij de zondag vieren als rustdag werpt een helder licht op arbeid. De sabbat is de rustdag na zes dagen arbeid. De zondag is een rustdag voorafgaand aan zes dagen arbeid. Dit is meer dan een gedachtespel.

De Joodse sabbat sluit aan bij een verstandige manier van leven: eerst werken en dan rusten. Zo voeden wij ook onze kinderen op. Als ze uit school komen willen we dat ze eerst hun huiswerk maken en zich dan gaan ontspannen. Eerst niets doen en dan aan het werk gaan is riskant. Wie weet, komt het werk dan niet af. Rust is de beloning op hard werken.

De Joodse weekindeling heeft ook als gevolg dat mensen vooruitkijken. Tijdens de arbeid verlangen ze naar de rustdag die komt. Zo beleven wij ook het weekend en de vakantie. De agenda’s plakken de zondag aan de zaterdag vast. We praten over ‘weekend’.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 16 januari 2015.