Waar bent u naar op zoek?

Geen vervolg voor leerstoel Gereformeerde godgeleerdheid bij Rijksuniversiteit Groningen

15-10-2020

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk heeft na een periode van zoeken en overleggen besloten toch geen opvolger te zoeken voor prof. dr. H. (Henk) van den Belt, die van 2012 tot 2019 als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verbonden was.

Na de overstap van Henk van den Belt naar de Vrije Universiteit heeft de Gereformeerde Bond zich ingespannen om de leerstoel te continueren. Het motief hiertoe was om in die plaatsen aanwezig te zijn waar de Protestantse Kerk haar dienaren van het Woord opleidt.

Omdat de Gereformeerde Bond meende dat een benoeming van 0,2 fte voor een bijzonder hoogleraar, conform de richtlijn van de RUG, onvoldoende is om adequaat de doelstelling van de vereniging uit te dragen en naast het doen van onderzoek van betekenis te zijn voor studenten, werd besloten voor 0,5 fte een docent-onderzoeker te gaan werven, opnieuw door de Gereformeerde Bond gefinancierd. Het werkgeverschap bleek in deze constructie echter bij de RUG te komen, waarmee we inzake de sollicitatie gebonden bleken te zijn aan de regelgeving voor universiteiten. Terwijl we konden leven met het laten vervallen van de voorwaarde dat sollicitanten lid zijn van de Gereformeerde Bond, is het voor ons onoverkomelijk niet als voorwaarde te kunnen stellen dat sollicitanten in staat moeten zijn ‘vanuit een klassiek-gereformeerde levensovertuiging met een brede kring van studenten te kunnen optrekken’. Juist de geloofs- en levensovertuiging kenmerkt naast de academische bekwaamheid immers de beoogde leerstoelhouder. De Gereformeerde Bond meent dat hiermee de mogelijkheden om een opvolger voor Henk van den Belt te zoeken, er niet meer zijn.

P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, zegt in een reactie dat de teleurstelling overheerst dat ondanks alle inspanningen, ook van de zijde van prof.

Popović, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, dit het resultaat is. Tegelijk zien we dankbaar terug op de goede en vruchtbare jaren waarin prof. dr. Van den Belt de leerstoel bezette en waarin hij veel voor studenten kon betekenen. We zullen nadenken of er andere wegen zijn om de studenten Theologie uit Groningen van dienst te zijn.

De Gereformeerde Bond heeft bij de vesti ging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, door prof. dr. W.H.Th. Moehn voor 0,4 fte bezet. Tevens financiert de Bond vijftig procent van de leerstoel Systematische Theologie, die prof. Van den Belt aan de Vrije Universiteit bezet.