Waar bent u naar op zoek?

Pierre Viret wijst op bediening van het Woord als weg tot Jezus

Geestelijk huwelijk

Dr. W.H.Th. Moehn
Door: Dr. W.H.Th. Moehn
Kerkgeschiedenis
24-10-2023

Pierre Viret (1511-4 mei 1571) ging tijdens zijn priesterstudie in Parijs tot de Reformatie over. In zijn geschriften gebruikt hij graag de stijlfiguur van de dialoog. Het gesprek in dit artikel gaat over de kerk en de gemeenschap der heiligen. Petrus is de leraar en Mattheüs de leerling.

In 1533 werd Pierre Viret medewerker van Guillaume Farel in Genève. Later werd hij niet alleen een collega van Calvijn, maar ook een zeer goede vriend. In de inleiding op zijn eenvoudige uitleg van de hoofdzaken van de christelijke leer geeft hij aan dat hij beseft dat je voor een dialoog wel wat meer woorden nodig hebt. Met gevoel voor humor merkt hij op dat degenen die wat meer eenvoudige woorden nodig hebben, er hun voordeel mee moeten doen, en dat degenen die zo’n eenvoudige manier van onderwijs niet meer nodig hebben, dankbaar moeten zijn dat zij al goed gevorderd zijn.

Bediening van het Evangelie

Over de gemeenschap der heiligen, en hoe de kerk daarin deelt door middel van de bediening van het Evangelie.

Mattheüs: Ik herinner me dat u me op dit punt nog geen antwoord hebt gegeven, toen we over de gemeenschap der heiligen spraken.

Petrus: Volgens wat we al gezegd hebben, verkrijgt de kerk niet alleen deze vergeving van zonden waarover we nu spreken, maar ook de overwinning over zonde, dood, hel en duivel, en eveneens het eeuwige leven, dat Jezus Christus voor haar verworven heeft, omdat zij de bruid van Hem is. En zij krijgt deel aan al Zijn goederen door middel van dit geestelijke huwelijk, waardoor zij als een reine maagd met Hem verenigd is door de kracht van het geloof in Hem.

Mattheüs: Aangezien dit zo is, is de bediening van het Evangelie dus het middel waardoor dit heilige huwelijksverbond tussen Jezus Christus en Zijn kerk wordt gesloten. Daarom is er zo’n gemeenschap tussen Jezus Christus, Die de Bruidegom is, en de kerk, die Zijn bruid is.

Petrus: Dat zegt u heel goed. Want de Heere gebruikt in dit geestelijke huwelijk dezelfde middelen als de mensen gewend zijn te gebruiken in hun gewone huwelijken.

Belofte en geschenk

Mattheüs: Wat zijn deze middelen?

Petrus: U begrijpt goed dat er geen huwelijk gesloten kan worden, tenzij de man en de vrouw elkaar de huwelijkstrouw beloven, die alles met zich meebrengt wat bij het ware huwelijk hoort.

Mattheüs: Dat moeten zij inderdaad doen. Want het ware fundament van het huwelijk ligt in de trouw die de man en de vrouw aan elkaar beloven. En toch wordt er gezegd dat zij die aldus hun trouw aan elkaar hebben toegezegd, verloofd en getrouwd zijn.

Petrus: Nu ziet u dat de man en de vrouw elkaar alleen dan hun trouw kunnen beloven, wanneer er aan beide kanten een belofte is, die alleen kan worden gedaan door woorden waarmee de man en de vrouw hun wil en instemming verklaren.

Mattheüs: Hoewel een belofte voldoende is voor de zekerheid en bevestiging van het huwelijk, is het nog steeds gebruikelijk dat de man een geschenk geeft aan de vrouw, voor een grotere zekerheid en bevestiging van hun huwelijk, en ook ter onderstreping van de wederzijdse verplichting die zij tegenover elkaar zijn aangegaan.

Petrus: Precies hetzelfde gebeurt nu ook door de bediening van het Evangelie tussen Jezus Christus en Zijn kerk. Want de belofte is er, die Jezus Christus aan haar doet; en dan is er ook de belofte, waardoor de kerk de belofte van haar Bruidegom aanvaardt, en waardoor zij zich aan Hem geeft, zoals Hij Zich aan haar gaf. Dan zijn de sacramenten als ringen en andere soortgelijke geschenken die echtgenoten gewoon zijn aan hun vrouwen te geven, voor de des te sterkere bevestiging van hun huwelijk.

Een teken geven

Mattheüs: Aangezien dit dus het geval is, zijn de dienaren van de kerk met betrekking tot dit geestelijke huwelijk bijna gelijk aan hen die de verloving tussen echtgenoten en echtgenotes sluiten, door hun de beloften voor te stellen waarmee zij zich aan elkaar moeten binden, en door hun te drinken te geven of een ander dergelijk teken te geven in naam van het huwelijk.

Petrus: U vat het niet verkeerd op.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 oktober 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. W.H.Th. Moehn
Dr. W.H.Th. Moehn

Is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU – vestiging Amsterdam).