Waar bent u naar op zoek?

Geestelijk leiding geven

03-10-2011

De kerkenraad die zijn identiteit niet kent, gaat pragmatisch leiding geven. Echt geestelijk leiding geven kan volgens ds. A.J. Mensink niet zonder een duidelijke identiteit.

Dat de gemeente vandaag om leiding roept, heeft te maken met een verlies aan identiteit binnen de gemeente. Elke hervormd-gereformeerde kerkenraad zet in zijn beleidsplan dat de gemeente gemeente is op grond van de Heilige Schrift, staande in de gereformeerde belijdenis en traditie, maar wat betekent dat? Zo duidelijk ligt dat vandaag allemaal niet. Neem een aantal fundamentele kernbegrippen uit het gereformeerd belijden – verkiezing, verbond, geloof, bekering, vrije wil, kerk – en je komt er binnen de gemeente de meest uiteenlopende gedachten over tegen, zelfs binnen de kerkenraad.

Het gevolg is dat de gemeente kritiekloos dingen uit andere tradities overneemt. Een opwekkingslied tussen een paar psalmen, daar is toch niks tegen? En waarom nodigen we Ouweneel niet een keer uit voor een gemeenteavond? Beslissingen worden vaak op pragmatische gronden genomen, of omdat een bepaald besluit in een andere gemeente zo’n succes opleverde.

Wie zijn identiteit niet kent – en dus ook fundamentele principes niet -, gaat pragmatisch leiding geven. Dat kan door aan de behoeften van groepen in de gemeente tegemoet te komen. Het kan ook door ad hoc beleid: ‘We kijken per keer wel wat we doen.’ Gebrek aan identiteit in een vergadering kun je opmerken als over en weer ‘ik vind’ klinkt.