Waar bent u naar op zoek?

Geesten in de gevangenis

02-09-2013

1 Petrus 3:19 en de teksten erna worden wel de moeilijkste verzen uit de Bijbel genoemd. Ds. C. Boele over wat wordt bedoeld als we lezen dat aan de geesten in de gevangenis gepredikt is.

Deze vraag wil ik uitleggen aan de hand van de volgende vragen: Wie heeft er gepredikt? Wanneer is dat gebeurd? Wie worden met de geesten bedoeld? Wat wordt bedoeld met ‘in de gevangenis’? Wat werd er gepredikt?
Allereerst is het belangrijk om het verband van deze teksten goed in de gaten te houden. Ze zijn een troostboodschap voor de vervolgde en kruisdragende christenen in Petrus’ tijd. Gaande in het voetspoor van de Heere Jezus zullen zij niet alleen delen in Zijn lijden, maar ook in Zijn overwinning. Zij mogen weten dat alle machten en krachten aan Christus onderworpen zijn en dat alle gelovigen – om het met de woorden van Paulus te zeggen – in Hem meer dan overwinnaars zijn.
Wie is de prediker? Wanneer we naar het verband van 1 Petrus 3:19 kijken, wordt duidelijk dat hier de Heere Jezus Christus bedoeld wordt. In vers 18 is Hij het onderwerp: Christus heeft geleden, is gestorven en opgestaan, levend gemaakt door de Geest. Dan vervolgt vers 19 dat Hij – Christus – is heengegaan en gepredikt heeft.