Waar bent u naar op zoek?

Nieuw deel in Artios-reeks levert waardevolle bijdrage aan bijbelse visie op Israël

Geheimenis en teken

Israël
26-09-2023

Gelukkig verschijnen er nog steeds waardevolle boeken. Daar zou ik Eigendom van God. Onze relatie tot Israël, toegelicht voor een nieuwe generatie zeker ook toe willen rekenen. Een bijbelse visie op Israël is namelijk van wezenlijk belang, maar die ontvang je niet via de seculiere media.

Elk hoofdstukje in dit boek begint met een korte bijbelstudie, waarna twaalf thema’s besproken worden. Het start met het indrukwekkende levensverhaal van een Messiasbelijdende Jood, Asaf Pelled, verzorgd door P.J. Vergunst. Asaf, die geboren is in een kibboets, maar nu in Nederland woont, bevraagt ons christenen waar onze pijn is omdat de oudste zoon uit de gelijkenis nog steeds niet binnen is.

Israëls verkiezing

Ds. E. van den Noort staat stil bij de verkiezing van Israël. Aan de hand van Romeinen 11 passeren waardevolle opmerkingen over de vraag of de verkiezing van Israël nog steeds van kracht is. Ds. J.J. ten Brinke gaat daarna vanuit Jeremia 13 in op het verbond met Israël, dat God, ook dwars door het oordeel heen, in stand houdt. Dat verbond is aan de ene kant uniek, maar niet exclusief.

In het volgende hoofdstuk neemt ds. N.M. Tramper ons via een ‘meditatieve leesoefening’ en de rabbijnse traditie mee naar enkele teksten uit het boek Genesis, over de belofte aan Israël om tot zegen te zijn voor de volken. Helaas verwerpen de volken die zegen, waardoor Gods verkiezing onnoemelijk veel lijden voor Zijn volk met zich meebracht. Maar God focuste Zijn heilsplan op één Mens, Die Hij verkoos: het Licht voor de volken, de Knecht van de Heere.

Smaddertje

Ds. C.J. Overeem laat overtuigend zien dat een onterechte uitleg van bepaalde teksten nogal eens heeft bijgedragen aan de zogenaamde vervangingstheologie, met alle kwalijke gevolgen van dien. Uiteraard kon het ‘tot jaloersheid verwekken’ ook niet achterblijven. Ds. J. Snaterse wijst er terecht op dat we onze kerkhistorie hierin niet meehebben. In het verleden werd er – vanuit oprechte bewogenheid om hen niet verloren te laten gaan – wel zending bedreven onder de Joden. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de kerk echter tot de nodige bezinning. Maar volgens rabbijn Binyomin Jacobs zit er nog steeds wel eens een ‘smaddertje onder het gras’. Het woord ‘smadden’ betekent ‘bekeren’.

Houdbaarheidsdatum

Aan de hand van het lied van Mozes uit Deuteronomium 32 wijst ds. Snaterse ons erop dat de Heere Zijn volk uiteindelijk jaloers zal maken. Maar zijn opmerking dat ‘tot jaloersheid verwekken’ daarom geen roeping van de kerk zou zijn, wordt mijns ziens terecht later in het boek niet overgenomen.

Achtereenvolgens gaat ds. D. Hoolwerf in op de voorrang en het voorrecht van Israël. Hij stelt dat dit onderscheid in de komst van Jezus niet is opgeheven. Ze zijn wel beide één in Christus, maar in die eenheid wordt het onderscheid niet opgeheven. Met het beeld van de olijfboom verduidelijkt hij dat het onderscheid zowel binnen, als óók (dit woordje wordt gemist op pagina 88 halverwege) buiten de gemeente blijft bestaan. Terecht wordt opgemerkt dat de wilde takken in Romeinen 11:17 niet geënt zijn ‘in hun plaats’, maar ‘tussen hen in’.

Hoofdstuk 8, ‘Wonen in het beloofde land: gave en opgave’, van drs. Albert Groothedde, heb ik met veel instemming gelezen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 september 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!