Waar bent u naar op zoek?

Gelijkwaardig, niet gelijk

18-02-2020

Onafhankelijk van de open brief van zeven (oud-)synodeleden die op 16 januari gepubliceerd werd over de vrouw op de orthodoxe kansel, was dagblad Trouw al bezig met een reportage over dit onderwerp, schrijft ds. A.J. Mensink.

Op 23 januari verscheen het in de katern de Verdieping. 

Het artikel bestond niet alleen uit verschillende stemmen van voor- en tegenstanders. Het werd aangekleed met een veelzeggende illustratie: op een kansel staat een vrouw met breed uitgestrekte armen. In elke hand heeft zij een bijbel. Met dit verschil: de ene bijbel houdt ze op z’n kop. Er staat een naar beneden gericht kruis op.

Uitvoerige studie

Treffender konden mijn gedachten rond de open brief niet zichtbaar gemaakt worden. Moet je, om tot openstelling van de ambten voor vrouwen te komen, de Bijbel niet ondersteboven houden? Om teksten het omgekeerde te laten zeggen van wat er staat? Of om weerbarstige bijbelwoorden eruit te schudden? Nu weet en erken ik dat mensen die het met de strekking van de open brief eens zijn, niet onzorgvuldig wat willen roepen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 februarii 2020, of download hier de gratis pdf.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.